Zendingscommissie

In onze gemeente functioneert een plaatselijke zendingscommissie. De plaatselijke zendingscommissie kan gezien worden als lokale ambassadeur van de landelijke Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG).

Activiteiten
De commissie houdt zich bezig met bezinning op de zendingsopdracht, de oproep tot en het bidden voor de zending, het stimuleren van meeleven met het zendingswerk in de gemeente en het werven van fondsen voor de zending. Om dit te realiseren worden diverse activiteiten uitgevoerd:

  • Organisatie van een zendingsmiddag- en avond voor jong en oud
  • Het verspreiden van het blad Paulus en een lokale nieuwsbrief
  • Diverse acties en verkoop van goederen om geld in te zamelen, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse zendings- en evangelisatiemarkt.

Zendingswerkers in het buitenland
Daarnaast wordt er in het bijzonder aandacht gevraagd voor gemeenteleden die werden uitgezonden voor zendingswerk. Vanuit onze gemeente zijn:

Jaarthema
Ieder jaar wordt er binnen onze gemeente een jaarthema rondom zending gekozen. In het seizoen 2021 – 2022 staat het thema ‘Ondersteuning Bijbelschool in Nigeria (NRTC)’ centraal. In Afrika werken verschillende mensen voor Wycliffe Bijbelvertalers. Zij begeleiden bijbelvertaalwerk of verrichten alfabetiseringswerk en ontvangen hiervoor gedeeltelijk steun via de ZGG.

Giften
Giften voor de zending zijn altijd van harte welkom. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het volgende bankrekeningnummer: NL82INGB0001361006 t.n.v. zendingscommissie ger.gem Rotterdam Zuidwijk eo.

Contactformulier
Heeft u vragen over of aan de plaatselijke zendingscommissie, vul dan onderstaand contactformulier in. U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht