Digitale collecte

Ook tijdens de digitale uitzendingen wordt er een collecte gehouden. Er wordt geld ingezameld voor de diaconie (arme gezinnen en goede doelen) en voor de kerk (onderhouden van de predikanten, kerkdienst, kerkelijke activiteiten en kosten voor het kerkgebouw). U kunt een bijdrage overmaken of betalen via de betaallinks.

Collecte diaconie en kerk

Bijzondere collecte

  • 3 april diaconale collecte & avondmaalscollecte voor Ethiopië via Bijzondere Noden: NL84 RABO 0104235810 (t.n.v. Diaconie Gereformeerde Gemeente Rotterdam Zuidwijk) > Klik en betaal via betaallink
  • 17 april diaconale collecte voor Adullam Gehandicaptenzorg: NL84 RABO 0104235810 (t.n.v. Diaconie Gereformeerde Gemeente Rotterdam Zuidwijk) > Klik en betaal via betaallink
  • 24 april collecte voor Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG): NL44 RABO 0104234687 (t.n.v. Gereformeerde Gemeente Rotterdam Zuidwijk) > Klik en betaal via betaallink
  • 15 mei diaconale collecte voor Bijzondere Noden: NL84 RABO 0104235810 (t.n.v. Diaconie Gereformeerde Gemeente Rotterdam Zuidwijk) > Klik en betaal via betaallink
  • 29 mei collecte voor het Deputaatschap Evangelisatie: NL44 RABO 0104234687 (t.n.v. Gereformeerde Gemeente Rotterdam Zuidwijk) > Klik en betaal via betaallink
  • 12 juni collecte voor Open Doors: NL44 RABO 0104234687 (t.n.v. Gereformeerde Gemeente Rotterdam Zuidwijk) > Klik en betaal via betaallink