Digitale collecte

Ook tijdens de digitale kerkdiensten wordt er een collecte gehouden. Er wordt geld ingezameld voor de diaconie (arme gezinnen en goede doelen) en voor de kerk (onderhouden van de predikanten, kerkdienst, kerkelijke activiteiten en kosten voor het kerkgebouw). U kunt een bijdrage overmaken of betalen via de betaallink:

Tijdens de digitale meditaties wordt er ook gecollecteerd. Deze collecte is bestemd voor het inloophuis ZuidRijk. U kunt een bedrage overmaken of betalen via de betaallink: