Digitale collecte

Ook tijdens de digitale uitzendingen wordt er een collecte gehouden. Er wordt geld ingezameld voor de diaconie (arme gezinnen en goede doelen) en voor de kerk (onderhouden van de predikanten, kerkdienst, kerkelijke activiteiten en kosten voor het kerkgebouw). U kunt een bijdrage overmaken of betalen via de betaallinks.

Collecte diaconie en kerk

Bijzondere collecte

  • 3 juli extra collecte voor JBGG: NL44 RABO 0104234687 (t.n.v. Gereformeerde Gemeente Rotterdam Zuidwijk) > Klik en betaal via betaallink
  • 10 juli diaconale collecte voor inloophuis ZuidRijk: NL84 RABO 0104235810 (t.n.v. Diaconie Gereformeerde Gemeente Rotterdam Zuidwijk) > Klik en betaal via betaallink
  • 31 juli collecte voor Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG): NL44 RABO 0104234687 (t.n.v. Gereformeerde Gemeente Rotterdam Zuidwijk) > Klik en betaal via betaallink
  • 28 augustus voor ZuidRijk Missionair: NL44 RABO 0104234687 (t.n.v. Gereformeerde Gemeente Rotterdam Zuidwijk) > Klik en betaal via betaallink
  • 11 september voor inloophuis Gouwstraat: NL84 RABO 0104235810 (t.n.v. Diaconie Gereformeerde Gemeente Rotterdam Zuidwijk) > Klik en betaal via betaallink
  • 25 september voor Deputaatschap Bijbelverspreiding: NL44 RABO 0104234687 (t.n.v. Gereformeerde Gemeente Rotterdam Zuidwijk) > Klik en betaal via betaallink