Digitale collecte

Ook tijdens de digitale uitzendingen wordt er een collecte gehouden. Er wordt geld ingezameld voor de diaconie (arme gezinnen en goede doelen) en voor de kerk (onderhouden van de predikanten, kerkdienst, kerkelijke activiteiten en kosten voor het kerkgebouw). U kunt een bijdrage overmaken of betalen via de betaallinks.

Collecte diaconie en kerk

Collecte met specifiek doel

Onderstaande collectes bevelen we van harte aan. Lukt het niet om te betalen, maak het gewenste bedrag dan over op rekening van de diaconie (zie hier boven) en vermeldt duidelijk voor welk doel u geeft.

Diaconale collecte met een specifiek doel:

Kerk collecte met een specifiek doel:

  • Kosten beelduitzending: Collecte tijdens de kerkdiensten van 7 juni 2020 en 5 juli 2020 > Betaal via betaallink

Collecte tijdens de meditaties:

  • Zending Gereformeerde Gemeenten: Collecte tijdens de meditatie van 28 mei 2020 > Betaal via betaallink
  • Evangelisatiewerk Gereformeerde Gemeente: Collecte tijdens de meditaties van 11, 18 en 25 juni 2020 > Betaal via betaallink
  • Noodhulp aan Israël: Collecte tijdens de meditaties van 2, 9 en 16 juli 2020 > Betaal via betaallink