Digitale collecte

Ook tijdens de digitale uitzendingen wordt er een collecte gehouden. Er wordt geld ingezameld voor de diaconie (arme gezinnen en goede doelen) en voor de kerk (onderhouden van de predikanten, kerkdienst, kerkelijke activiteiten en kosten voor het kerkgebouw). U kunt een bijdrage overmaken of betalen via de betaallinks.

Collecte diaconie en kerk

Bijzondere collecte

  • 10 oktober | Jeugdverenigingen Bethelkerk: NL44 RABO 0104234687 (t.n.v. Gereformeerde Gemeente Rotterdam Zuidwijk) > Klik en betaal via betaallink
  • 17 oktober | Diaconale collecte t.b.v. stichting Ontmoeting: NL84 RABO 0104235810 (t.n.v. Diaconie Gereformeerde Gemeente Rotterdam Zuidwijk) > Klik en betaal via betaallink