Digitale collecte

Ook tijdens de digitale uitzendingen wordt er een collecte gehouden. Er wordt geld ingezameld voor de diaconie (arme gezinnen en goede doelen) en voor de kerk (onderhouden van de predikanten, kerkdienst, kerkelijke activiteiten en kosten voor het kerkgebouw). U kunt een bijdrage overmaken of betalen via de betaallinks.

Collecte diaconie en kerk

Collecte met specifiek doel

Onderstaande collectes bevelen we van harte aan. Lukt het niet om te betalen, maak het gewenste bedrag dan over op rekening van de diaconie (zie hier boven) en vermeldt duidelijk voor welk doel u geeft.

  • Zondag 31 januari 2021 + woensdag 3 februari: Deputaatschap Bijbelverspreiding. NL84 RABO 0104235810 (t.n.v. Diaconie Gereformeerde Gemeente Rotterdam Zuidwijk) > Klik en betaal via betaallink.