Live meeluisteren

Helaas is het niet altijd mogelijk om in de dienst aanwezig te zijn. Daarom is het fijn dat u op afstand toch kunt meeluisteren, meeleven en meedelen. We wensen u een gezegende dienst toe. De Heere is niet aan tijd of plaats gebonden en vanwaar u ook luistert, wil Hij u zegen geven.

Tijdens de kerkdiensten wordt er een collecte gehouden. Er wordt geld ingezameld voor de diaconie (arme gezinnen en goede doelen) en voor de kerk (onderhouden van de predikanten, kerkdienst, kerkelijke activiteiten en kosten voor het kerkgebouw). Ook bij het live meeluisteren van de diensten, bevelen we een collecte van harte aan. U kunt een bijdrage overmaken op:

  • Diaconie: NL84 RABO 0104235810 (t.n.v. Diaconie Gereformeerde Gemeente Rotterdam Zuidwijk)
  • Kerk: NL44 RABO 0104234687 (t.n.v. Gereformeerde Gemeente Rotterdam Zuidwijk)

De meeste mensen die met ons meeluisteren kennen we niet. Daarom vinden we het altijd fijn om te horen dat u heeft meegeluisterd en hoe u de preek heeft ervaren. Heeft u vragen naar aanleiding van de preek? Dan gaan we graag met u in gesprek. Neem contact met ons op, of spreek één van de ambtsdragers aan bij bezoek aan kerkdienst. De diakenen verwelkomen u bij binnenkomst.

Problemen met het meeluisteren? Meld het ons via het contactformulier.