Kijk en luister live

Als het voor u niet mogelijk is om de kerkdiensten aanwezig te zijn, is het fijn dat u op afstand toch kunt meekijken, meeluisteren, meeleven en meedelen via onze digitale uitzendingen. De kerkdiensten beginnen op zondag om 10:00 uur en 16.30 uur. We wensen u een gezegende diensten toe. De Heere is niet aan tijd of plaats gebonden en vanwaar u ook luistert, wil Hij u zegen geven.

Tijdens de digitale uitzendingen wordt er een collecte gehouden. Er wordt geld ingezameld voor de diaconie (arme gezinnen en goede doelen) en voor de kerk (onderhouden van de predikanten, kerkdienst, kerkelijke activiteiten en kosten voor het kerkgebouw). We bevelen de collecte van harte aan. Klik hier voor alle informatie over de digitale collecte.

Diensten via YouTube

Hier vindt u de liturgie voor de geplande kerkdiensten:

Liturgie & gespreksvragen zondag 22 mei 2022 om 10.00 uur

 • Morgenzang 1 t/m 7
 • Psalm 100 : 1 en 2
 • Johannes 11: 1-29
 • Psalm 77 : 3, 4, 5 en 6
 • Psalm 86 : 6 en 8
 • Psalm 77 : 7

Gespreksvragen bij deze dienst:

 1. In en rond het huis van Martha en Maria waren veel mensen om hen te vertroosten. Waaruit bestaat ‘goede’ troost in een sterfhuis?
 2. Als Martha hoort dat Jezus nabij het huis is, gaat ze zo snel mogelijk Hem tegemoet. Maria daarentegen blijft in huis zitten. Waarom is het goed dat Martha de Heere Jezus tegemoet gaat? Hoe kunnen wij dat doen in verdriet en moeite? Lees eens de tekst 1 Petrus 5: 6 en 7. Wat zegt Petrus hierover?
 3. Martha verwijt de Heere Jezus dat Hij te laat is. Waarom is dat aanmatigend van haar?
 4. Tegelijk doet Martha een belijdenis als zij zegt: “Maar ook nu weet ik, dat alles wat Gij van God begeren zult, God U het geven zal”. Hoe zou u/jij dit geloof willen typeren? Anders gezegd: is dit een klein/zwak of een groot geloof? En wat gelooft Martha dan wél en wat niet?
 5. Pas het voorgaande eens toe op uzelf. Wat mag u wel geloven en wat nog niet?
 6. Wat moet Martha nu nog meer gaan geloven volgens de Heere Jezus? Anders gezegd: welk geloof in Hem vraagt Hij?
 7. Hoe komt het dat Martha later wel tot een ‘volle’ belijdenis van haar geloof in de Heere Jezus mag komen?
 8. Waarom krijgt Martha opdracht om haar zus Maria te gaan halen? Wat kunnen wij daarvan leren?

Gespreksvragen voor de jongste kinderen bij deze dienst

 1. Wie ging er als eerst naar de Heere Jezus toen Lazarus was gestorven, Martha of Maria?
 2. Waarom ging Martha naar buiten, naar de Heere Jezus. Welk antwoord is goed: (a) om te zeggen dat het mooi weer was, (b) om te vragen of de Heere Jezus weer wil komen eten, (c) om te vragen of de Heere haar wil helpen in haar verdriet.
 3. Waarom zei Martha dat de Heere Jezus eerder had moeten komen?
 4. De Heere Jezus vraagt of je gelooft dat Hij alle doden straks zal opwekken. Alle kinderen en grote mensen op het kerkhof zal Hij weer levend maken. Wanneer gaat Hij dat doen?

Liturgie & gespreksvragen zondag 22 mei 2022 om 16.30 uur

 • Psalm 103 : 1, 2 en 3
 • Psalm 103 : 4
 • Johannes 11 : 32-46
 • Psalm 21 : 1 t/m 5
 • Psalm 103 : 6 en 7
 • Psalm 27 : 7

Gespreksvragen bij deze dienst:

 1. De Heere Jezus toont voorafgaand aan de opwekking van Lazarus een diepe bewogenheid met Martha en Maria. Maar Zijn droefheid gaat nog dieper. Wat maakt deze droefheid zo bijzonder?
 2. Martha twijfelt. Enerzijds mag twijfel nooit worden ‘goedgepraat’, anderzijds is twijfel ook iets wat al Gods kinderen kennen (aanvechtingen). (a) Hoe komt het dat er in het geloof vaak nog zoveel twijfel is? (b) Wat lezen we in het formulier voor het Heilig Avondmaal over aanvechtingen? (c) Wat lezen we in de Dordtse Leerregels over hoe zekerheid van het geloof wordt verkregen? Zie hoofdstuk 5, artikel 10.
 3. De Heere Jezus bidt tot Zijn Vader. Wat is de inhoud van Zijn gebed en waarom bidt Hij hardop? Wat kunnen wij daarvan leren?
 4. De grafsteen moet door mensen worden weggenomen. Waarom laat de Heere Jezus die niet gewoon ‘wegrollen’? Wat kunnen wij daarvan leren?
 5. Waarom spreekt Jezus met luide stem en noemt Hij de naam van Lazarus?
 6. Lazarus komt tot leven na het horen van de stem van de Heere Jezus. Wat is de geestelijke betekenis hiervan? Lees eens Dordtse Leerregels 3-4 art. 12 over de wedergeboorte.
 7. Wedergeboorte is een met de opwekking uit de doden te vergelijken gebeurtenis (zie Dordtse Leerregels) dat de Heere onder de prediking wil laten plaatsvinden. Leg dat eens uit.
 8. Wat leert ons de opwekking van Lazarus over de wederkomst van Christus?

Gespreksvragen voor de jongste kinderen bij deze dienst

 1. Waarom waren Martha en Maria zo verdrietig? Antwoord: ………………. was gestorven.
 2. De Heere Jezus weende ook. Waarom deed Hij dat? Hij had ……………. Met Martha en Maria.
 3. Wie haalde de steen weg voor het graf? Antwoord: a) De Heere Jezus, b) Kajafas, c) de discipelen, d) Maarten Luther.
 4. De Heere Jezus riep met een heel luide stem: Lazarus kom uit! Waarom zei de Heere Jezus dat niet met een zachte stem?

Liturgie donderdag 26 mei 2022 om 9.00 uur

 • Ps. 68 : 9 en 13
 • NGB 26
 • Ps. 89 : 9
 • Psalm 68 : 19-36 (tekst: vs. 19-21)
 • Ps. 47 : 1, 3 en 4
 • Ps. 89 : 3
 • Ps. 24 : 4 en 5
 • Ps. 118 : 14

Kerkdienst via Kerkdienstgemist.nl

Hier kunt u de kerkdienst beluisteren via kerkdienstgemist:

Vragen naar aanleiding van een uitzending?

De meeste mensen die met ons meeluisteren kennen we niet. Daarom vinden we het altijd fijn om te horen dat u heeft meegeluisterd en hoe u de preek heeft ervaren. Heeft u vragen naar aanleiding van de preek? Dan gaan we graag met u in gesprek. Neem contact met ons op, of spreek één van de ambtsdragers aan bij bezoek aan kerkdienst. De diakenen verwelkomen u bij binnenkomst.

Problemen met het meeluisteren? Meld het ons via het contactformulier.