Zanguurtje

zanguurtje

Zes keer per jaar wordt er op zondagavond van 19:30 tot 20:30 uur een zanguurtje georganiseerd. Iedereen is van harte welkom om samen tot Gods eer te zingen!

Binnen onze gemeente leeft er het verlangen om middels psalmen en gezangen God de lof en eer toe te zingen. Samen zingen werkt verbindend. Daarom dient het zanguurtje een dubbel doel. Namelijk in de eerste plaats om Christus te ontmoeten in de liederen die worden gezongen. En in de tweede plaats versterkt het de onderlingen band.

Programma

Het programma van het zanguurtje wordt samengesteld rondom een thema. Bij het samenstelling wordt er gezocht naar liederen die aansluiten bij zowel jong als oud. Tijdens het zanguurtje wordt er een korte toelichting bij de liederen gegeven, zodat ook de luisteraars via internet of de kerktelefoon het programma goed kunnen volgen.

Muzikanten

Er wordt gebruik gemaakt van diverse instrumenten als ondersteuning van de liederen. Heeft u een instrument en wilt u graag als muzikant meespelen? Meldt dit dan aan de commissie tijdens één van de avonden.