De kerkenraad

Het bestuur van de kerk heet de kerkenraad. Daarbinnen zijn er drie soorten functies (ambten): een predikant, ouderlingen en diakenen.

Ouderlingen hebben het pastorale opzicht over de gemeente en diakenen zorgen voor de financiën en helpen bij materiële en financiële hulpvragen. Leden van de kerkenraad worden op een ledenvergadering gekozen voor een ambtsperiode van drie jaar. Ze worden in hun ambt bevestigd door een predikant.

Predikant
Ds. G.J. Baan – sinds 19-9-2018

Ouderlingen
C. Deelen – scriba kerk en aanspreekpunt studentenwerk
J. van Heteren – voorzitter kerkenraad
J. Noordzij – 2e voorzitter kerkenraad en aanspreekpunt catechisaties en evangelisatiewerk
M.C. van den Hoorn – contactpersoon inloophuis ZuidRijk en aanspreekpunt jongeren -16

Diakenen
J. van Iwaarden – voorzitter diaconie en aanspreekpunt jongeren +16
J.C. Meerman – scriba diaconie en contactpersoon House of Hope en voedselbank
W. van Rijswijk – 1e kerkmeester
D. Izelaar – penningmeester diaconie en kerk
J. de Visser – 2e kerkmeester


Voorste rij: J. Noordzij, J. van Heteren, W. van Rijswijk, G.E.P. Moerkerken (oud kerkenraadslid) en C. Deelen.
Achterste rij: J.C. Meerman, J. van Iwaarden, M.C. van den Hoorn, D. Izelaar en J. de Visser