De kerkenraad

Het bestuur van de kerk heet de kerkenraad. Daarbinnen zijn er drie soorten functies (ambten): een predikant, ouderlingen en diakenen. Onze gemeente is momenteel vacant en heeft dus geen eigen predikant.

Ouderlingen hebben het pastorale opzicht over de gemeente en diakenen zorgen voor de financiën en helpen bij materiële en financiële hulpvragen. Leden van de kerkenraad worden op een ledenvergadering gekozen voor een ambtsperiode van drie jaar. Ze worden in hun ambt bevestigd door een predikant.

Ouderlingen
C. Deelen – scriba kerk
J. van Heteren – voorzitter kerkenraad
G.E.P. Moerkerken – organisator studentenwerk
J. Noordzij – 2e voorzitter kerkenraad
M.C. van den Hoorn – contactpersoon inloophuis

Diakenen
J. van Iwaarden – voorzitter diaconie
J.C. Meerman – scriba diaconie
W. van Rijswijk – kerkmeester
D. Izelaar – penningmeester diaconie en kerk
J. de Visser


Voorste rij: J. Noordzij, J. van Heteren, W. van Rijswijk, G.E.P. Moerkerken en C. Deelen.
Achterste rij: J.C. Meerman, J. van Iwaarden, M.C. van den Hoorn, D. Izelaar en J. de Visser