De kerkenraad

Het bestuur van de kerk heet de kerkenraad. Daarbinnen zijn er drie soorten functies (ambten): een predikant, ouderlingen en diakenen.

Ouderlingen hebben het pastorale opzicht over de gemeente en diakenen zorgen voor de financiën en helpen bij materiële en financiële hulpvragen. Leden van de kerkenraad worden op een ledenvergadering gekozen voor een ambtsperiode van drie jaar. Ze worden in hun ambt bevestigd door een predikant.

Predikant
Ds. G.J. Baan – 1e voorzitter (sinds 19-9-2018)

Ouderlingen
C. Deelen – Scriba kerk
J. van Heteren – 2e voorzitter kerkenraad en aanspreekpunt studentenwerk
J. Noordzij – Aanspreekpunt catechisaties en evangelisatiewerk
J.W.P. van Rijswijk

Diakenen
A.J.C. van Gent
J.C. Meerman – Scriba diaconie en contactpersoon House of Hope en voedselbank
D. Izelaar – Penningmeester diaconie en kerk
A.J. de Visser
J. de Visser – Kerkmeester