Moederkring

Ideeën uitwisselen over het opgroeien en opvoeden van onze kinderen, elkaar beter leren kennen, met elkaar meedenken, van elkaar leren, even ontspannen: zomaar wat woorden die onze moederkring samenvatten. 

We maken gebruik van een ‘opvoedmap’ met materiaal van het Deputaatschap Kerk, Gezin, Jeugd en Onderwijs. We komen gemiddeld één keer per zes weken bij elkaar, afwisselend op woensdag- en vrijdagochtend.

We vinden het waardevol om als ‘Bethel – moeders’ van elkaar te leren en elkaar te steunen in de (geloofs)opvoeding. 

Ben je nog niet eerder geweest? Kom gerust eens langs, we starten om 09:00 uur! Iedere moeder met kinderen in de leeftijd tot ongeveer 18 jaar is van harte welkom! Voor de kleinste kinderen is er een crèche. 

Planning komende periode:

  • Vrijdagochtend 17 mei: ‘de rol van vader en moeder’
  • Woensdagavond 5 juni: etentje voor alle moeders van de gemeente 
  • Woensdagochtend 10 juli: inleiding door Dineke Groeneveld