Moederkring

Ideeën uitwisselen over het opgroeien en opvoeden van onze kinderen, elkaar beter leren kennen, met elkaar meedenken, van elkaar leren, even ontspannen: zomaar wat woorden die onze moederkring samenvatten. 

We maken gebruik van een ‘opvoedmap’ met materiaal van het Deputaatschap Kerk, Gezin, Jeugd en Onderwijs. We komen gemiddeld één keer per acht weken bij elkaar, afwisselend op woensdag- en donderdagavond. We vinden het waardevol om als ‘Bethel – moeders’ van elkaar te leren en elkaar te steunen in de (geloofs)opvoeding. 

Ben je nog niet eerder geweest? Kom gerust eens langs! Iedere moeder met kinderen in de leeftijd tot ongeveer 18 jaar is van harte welkom!

Planning komende periode:

  • Vrijdag 17 september 2021 (startavond > uit eten)
  • Donderdag 28 oktober 2021 (19:45 uur)
  • Woensdag 1 december 2021 (19:45 uur)
  • Donderdag 27 januari 2022 (19:45 uur)
  • Woensdag 23 maart 2022 (19:45 uur)
  • Donderdag 19 mei 2022 (19:45 uur)