Moederkring

Ideeën uitwisselen over het opgroeien en opvoeden van onze kinderen, elkaar beter leren kennen, met elkaar meedenken, van elkaar leren, even ontspannen: zomaar wat woorden die onze moederkring samenvatten. 

We maken gebruik van een ‘opvoedmap’ met materiaal van het Deputaatschap Kerk, Gezin, Jeugd en Onderwijs. We komen gemiddeld één keer per zes weken bij elkaar, afwisselend op woensdag- en vrijdagochtend.

We vinden het waardevol om als ‘Bethel – moeders’ van elkaar te leren en elkaar te steunen in de (geloofs)opvoeding. 

Ben je nog niet eerder geweest? Kom gerust eens langs! Iedere moeder met kinderen in de leeftijd tot ongeveer 18 jaar is van harte welkom! Voor de kleinste kinderen is er een crèche. 

Planning komende periode:

  • Donderdagavond 7 januari 2021 (19.45 uur)
  • Donderdagavond 18 maart 2021 (19.45 uur)
  • Vrijdagochtend 21 mei 2021 (09.00 uur)
  • Woensdagavond 7 juli 2021 (19.45 uur)