Kerstavond ontmoetingsdienst 2018

Maandagavond 24 december wordt de kerstontmoetingsdienst in onze kerk gehouden. Het thema van deze avond is ‘Wat heeft u met kerst?’ U bent vanaf 17.30 uur hartelijk welkom. Eerst zullen we met elkaar eten en zal er ruimte zijn voor ontmoeting en gesprek. Aansluitend zal om 20.00 uur de dienst met het thema ‘Wat heeft u met kerst?’ beginnen.

Met kerst herdenken en vieren we de geboorte van Jezus. Overal ter wereld zijn kerstmarkten, kerst-feesten, kerstconcerten, etc. Heel de wereld loopt uit om deze zegenrijke gebeurtenis te vieren.
Feestdagen als deze vieren we graag samen. Samen met andere mensen die genieten van de vreugde van het kerstfeest.

In de Bethelkerk vieren we kerst ook echt samen. We willen heel graag met de hele wijk het feest vieren. Tijdens een maaltijd is er veel ruimte om elkaar te spreken. Tijdens de daaropvolgende dienst zullen we horen dat het christelijke kerstfeest heel actueel is, dat de geboorte van Jezus mensen samenbrengt, en zingen we samen met u bekende en minder bekende kerstliederen.

U bent van harte uitgenodigd om kerst 2018 met ons mee te vieren!

Bevestiging en intrede van ds. Baan in onze gemeente

Afgelopen woensdag 19 september 2018 is ds. G.J. Baan als predikant in onze gemeente bevestigd. In de bevestigingsdienst ging onze consulent ds. H. Brons uit Vlaardingen voor. Het thema van deze dienst was: “Gods goedertierenheid over Zijn dienst” naar aanleiding van de kerntekst uit Psalm 115 vers 10: “Gij huis van Aäron! vertrouw op den HEERE; Hij is hun Hulp en hun Schild”  Lees verder Bevestiging en intrede van ds. Baan in onze gemeente

Te koop: Catechismusverklaring van ds. C.G. Vreugdenhil

Houvast in het leven! Een uitgestoken hand! Wie smacht er niet naar in onze dolgedraaide wereld? Jezus Christus, de Rots der Eeuwen, Hij is ‘Tot een anker voor de ziel’.  Met die titel is via onze gemeente de catechismusverklaring van ds. C.G. Vreugdenhil uitgegeven. Deze verklaring  bestaat uit twee delen:

  • Tot verlossing: Zondag 1 t/m Zondag 31
  • Uit dankbaarheid: Zondag 32 t/m Zondag 52

De preken zijn heel geschikt voor leesdiensten, maar door de directe aanspraak, gericht op uw hart, de eigentijdse taal en de heldere structuur van de tekst zijn ze ook heel goed voor eigen gebruik. Pastoraal wordt u bij de hand genomen als u zoekt naar de enige troost in het leven en voor het sterven.
Lees verder Te koop: Catechismusverklaring van ds. C.G. Vreugdenhil

Gemeenteavond 6 juni 2018

Op woensdag 6 juni 2018 zullen we een gemeenteavond organiseren rondom de komst van ds. Baan naar onze gemeente. Alle gemeenteleden zijn tijdens deze avond van harte welkom.

In de achterliggende weken zijn al voorzichtig de eerste stappen gezet. Zo zijn er een aantal commissies gevormd waarbij met name de financiële commissie en de regelingscommissie al aan de slag zijn gegaan. Tijdens de gemeenteavond zullen deze commissies ons e.e.a. voorleggen ter informatie. Er zal ruim de gelegenheid zijn om vragen te stellen en ideeën met elkaar te delen. De avond begint om 20:00 uur.