Bevestiging en intrede van ds. Baan in onze gemeente

Afgelopen woensdag 19 september 2018 is ds. G.J. Baan als predikant in onze gemeente bevestigd. In de bevestigingsdienst ging onze consulent ds. H. Brons uit Vlaardingen voor. Het thema van deze dienst was: “Gods goedertierenheid over Zijn dienst” naar aanleiding van de kerntekst uit Psalm 115 vers 10: “Gij huis van Aäron! vertrouw op den HEERE; Hij is hun Hulp en hun Schild”  Lees verder Bevestiging en intrede van ds. Baan in onze gemeente

Te koop: Catechismusverklaring van ds. C.G. Vreugdenhil

Houvast in het leven! Een uitgestoken hand! Wie smacht er niet naar in onze dolgedraaide wereld? Jezus Christus, de Rots der Eeuwen, Hij is ‘Tot een anker voor de ziel’.  Met die titel is via onze gemeente de catechismusverklaring van ds. C.G. Vreugdenhil uitgegeven. Deze verklaring  bestaat uit twee delen:

  • Tot verlossing: Zondag 1 t/m Zondag 31
  • Uit dankbaarheid: Zondag 32 t/m Zondag 52

De preken zijn heel geschikt voor leesdiensten, maar door de directe aanspraak, gericht op uw hart, de eigentijdse taal en de heldere structuur van de tekst zijn ze ook heel goed voor eigen gebruik. Pastoraal wordt u bij de hand genomen als u zoekt naar de enige troost in het leven en voor het sterven.
Lees verder Te koop: Catechismusverklaring van ds. C.G. Vreugdenhil

Gemeenteavond 6 juni 2018

Op woensdag 6 juni 2018 zullen we een gemeenteavond organiseren rondom de komst van ds. Baan naar onze gemeente. Alle gemeenteleden zijn tijdens deze avond van harte welkom.

In de achterliggende weken zijn al voorzichtig de eerste stappen gezet. Zo zijn er een aantal commissies gevormd waarbij met name de financiële commissie en de regelingscommissie al aan de slag zijn gegaan. Tijdens de gemeenteavond zullen deze commissies ons e.e.a. voorleggen ter informatie. Er zal ruim de gelegenheid zijn om vragen te stellen en ideeën met elkaar te delen. De avond begint om 20:00 uur.

Nieuwe predikant

Op 30 april kregen we het bericht dat ds. G.J. Baan het beroep naar onze gemeente heeft aangenomen. Na een lange vacante periode met veel beroepen, krijgt onze gemeente weer een eigen predikant. We zijn blij en verwonderd over dit bericht. “De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan, dies zijn wij verblijd” (Ps. 126:3). We hopen dat de bediening van ds. Baan onder ons tot zegen zal zijn, voor onze gemeente en voor onze stad.