Meditatie met muzikale omlijsting

Via ons YouTube kanaal kunt u iedere donderdagavond om 20.00 uur meekijken en luisteren naar een meditatie met een muzikale omlijsting. De meditatie wordt verzorgd door een ouderling uit onze gemeente. Uiteraard is de meditatie ook te beluisteren via kerkdienstgemist.

Tijdens de meditatie en de muzikale omlijsting zal er een (digitale) collecte gehouden worden. Deze collecte is bestemd voor het inloophuis ZuidRijk. U kunt de collecte betalen middels de QR code die we in beeld zullen brengen. Maar u kunt de collecte ook overmaken of betalen via deze gegevens:

Hoop met Bach

Op dinsdagavond om 20.00 uur kunt u kijken naar afleveringen van Hoop met Bach. De uitzending is dan live te bekijken op ons YouTube kanaal.

De serie ‘Hoop met Bach’ bespreekt elke week een andere cantate van J.S. Bach. Zijn muziek biedt ons hoop en rust in deze moeilijke tijd. Ds. G.J. Baan verzorgt elke dinsdagavond vanuit de pastorie om 20:00 uur de uitzending.

Hier vindt u de 1e aflevering van Hoop met Bach, uitgezonden op dindsdag 24 maart 2020:

Coronavirus

Op deze pagina leest u het laatste nieuws over de maatregelen die wij als kerk nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.

De kerkdiensten kunt u digitaal volgen middels Kerkdienstgemist of Youtube.

De volgende activiteiten gaan niet door:

  • Verenigingen, huisbezoeken, bezoeken ouderen en zieken
  • Heilig Avondmaal van zondag 29-03-2020
  • Alle activiteiten in inloophuis ZuidRijk

Activiteiten op afstand:

  • Pastoraat per telefoon door predikant en ouderlingen
  • Iedere dinsdag om 20.00u: Hoop met Bach, waarin ds. G.J. Baan muziek en theologie verbindt
  • Iedere donderdag om 20.00u: Meditatie door een ouderling
  • Kerkraadsvergaderingen en diaconie vergaderen digitaal

Omzien naar elkaar

We roepen u op elkaar met regelmaat te ondersteunen via telefoon, WhatsApp, FaceTime e.d. binnen en buiten de wijkkring. We hebben elkaar hard nodig!

  • De diaconie heeft de leiding in zorg voor ouderen, eenzamen, zieken via de wijkkringcoördinatoren
  • Bij financiële- of praktische zorgen kunt u één van de diakenen of wijkkringcoördinatoren benaderen

Deze besluiten zijn geldig tot nader order, afhankelijk van de ontwikkelingen en de beslissingen die landelijk genomen worden.


In verband met de ontwikkelingen rondom het Coronavirus heeft de kerkenraad een commissie in het leven geroepen die de kerkenraad adviseert over mogelijk te nemen maatregelen. Middels dit bericht houden we u op de hoogte van de laatst genomen besluiten.

Update zondag 22 maart 2020: Vanmorgen tijdens de dienst was het maximum aantal betalingen via Tikkie bereikt. Dit hadden we niet voorzien, maar hiervoor hopen we z.s.m. een definitieve oplossing te hebben. De betaallinkjes op de website zijn inmiddels vernieuwd waarmee u uw bedrag alsnog kunt overmaken. Ook tijdens de middagdienst zullen we nieuwe QR codes gebruiken in de uitzending via YouTube. Daarmee hopen we te voorkomen dat er opnieuw een limiet wordt bereikt. Hartelijk dank voor uw giften.

Update zaterdag 21 maart 2020: Naar verwachting zullen we een langere periode digitaal kerk moeten houden. Daarom heeft de diaconie ervoor gezorgd dat er makkelijker online gecollecteerd kan worden. Naast het overmaken van een bedrag, kunt u ook betalen via de bekende betaalmethode Tikkie. Meer informatie vindt u hier.

In verband met de onzekere en moeilijke periode waarin we nu leven, heeft ds. G.J. Baan een pastorale brief geschreven aan de gemeente. U kunt de brief hier lezen tot troost en bemoediging en bovenal opdat we alle hoop op Jezus Christus stellen.

Update woensdag 18 maart 2020: Alle activiteiten in de week voor 6 april worden ook opgeschort. Dit in lijn met de scholen die tot deze datum gesloten zijn. Dat betekent o.a. dat de ledenvergadering van 1 april 2020 niet door zal gaan. De kerkdiensten van 5 april zullen plaatsvinden op de gebruikelijke tijden (en niet de afwijkende tijden i.v.m. de marathon). Of deze kerkdiensten alleen via internet zijn te volgen, wordt op een later moment besloten.

Update dinsdag 17 maart 2020: Aangezien alle activiteiten in en om de kerk zijn afgelast, bieden we deze week een alternatief. Namelijk een meditatie die u vanuit huis kunt beluisteren. De meditatie wordt donderdagavond 19 maart om 20:00 uur gehouden. Deze meditatie kunt u beluisteren via Kerkdienstgemist of bekijken en beluisteren via YouTube.

Het geplande Heilig Avondmaal zal op zondag 29 maart niet plaatsvinden. We hebben ervoor gekozen om dit niet te verzetten, maar te laten vervallen.

Update zondag 15 maart 2020: U kunt de kerkdiensten van vandaag terugkijken via YouTube. Verder heeft de kerkenraad gisterenavond bekend gemaakt dat alle bijeenkomsten in de gemeente, waaronder catechisaties, bijeenkomsten van verenigingen, kinderevangelisatie, commissies en wijkkrijgen afgelast worden. Verder worden de huisbezoeken afgelast en worden pastorale bezoeken zover mogelijk uitgesteld of vervangen door telefonisch contact. Alleen urgente pastorale bezoeken zullen doorgang vinden.

Update zaterdag 14 maart 2020: Inmiddels is er ook een livestream via Youtube waarmee u de zondagse diensten kunt bekijken en beluisteren. Bekijk en beluister de dienst via YouTube.

Update vrijdag 13 maart 2020: In aansluiting op de nieuw afgekondigde maatregelen door de overheid op donderdag 12 maart heeft de commissie aan de kerkenraad geadviseerd om de kerkdiensten met ingang van zondag 15 maart digitaal plaats te laten vinden. De kerkenraad heeft dit advies overgenomen. Dat betekent dat u de kerkdiensten op de gebruikelijke tijden kunt volgen via onze website. De maatregelen zullen vooralsnog gelden tot en met zondag 29 maart.

Aangezien veel kerken een vergelijkbaar besluit zullen nemen, heeft kerkdienstgemist.nl er alles aan gedaan om zondag de hoge aantallen luisteraars aan te kunnen. We adviseren u om de diensten via onze eigen website te beluisteren en niet direct via kerkdienstgemist.nl. Dit om overbelasting van kerkdienstgemist.nl te voorkomen.