Categorie archief: nieuws

Zendingsmarkt 7 mei 2022

Op 7 mei houden we onze jaarlijkse verkoping. Op het plein voor de kerk staan dan 20 kramen met allerlei spullen, is er een rommelmarkt en zijn er binnen ook nog een aantal kramen met boeken, kaarten en tweedehands kleding.

Naast de gezelligheid rondom de kramen is er de gelegenheid om in de zalen van de kerk of op het kerkplein koffie te drinken en een praatje te hebben met elkaar en met mensen uit de wijk. Of je nu lid bent van de kerk, of nog nooit in de kerk geweest bent; iedereen is welkom.

De opbrengst van de zendingsmarkt is bestemd voor zendings- en evangelisatiedoelen die vanuit onze gemeente worden gesteund.

Naast kopers hebben we natuurlijk ook vrijwilligers nodig om de markt op te zetten en te laten draaien. De echte vroege vogels zijn om 7.00 uur ’s morgens welkom. Zij mogen dan de kramen op gaan zetten en vullen. Wie wat meer aan zijn bed gehecht is, kan van 10.00 – 12.00 uur of van 12.00 – 14.00 een stand bemensen. Van 10.00 tot 14.00 uur mag natuurlijk ook. Ook na 14.00 uur kunnen we nog goed mensen gebruiken voor het opruimen en schoonmaken. Veel handen, maken licht werk en hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Wil je je voor één of meerdere van genoemde activiteiten opgeven, stuur dan gerust een mailtje naar ouderling Noordzij of spreek één van de kerkenraadsleden even aan voor- of na de dienst. Schroom niet, we kunnen best wel wat mensen gebruiken.

Schuif maar aan uitnodiging – februari

Beste gemeenteleden en belangstellende,

De huidige omstandigheden maken dat het ons goed leek om weer een keer het “schuif maar aan” te regelen.

Een gezellig moment samen, een gesprek, kennismaken, betrokken zijn op elkaar: laten we dankbaar er gebruik van maken dat we als gemeenteleden aan elkaar gegeven zijn.  Idee is dat u/je opgeeft of met je gezin en wij koppels maken. Onderling kan je afstemmen om aan te schuiven bij een maaltijd, een kop koffie en/of gezamenlijk de kerkdienst te beluisteren.

Als u/jij er voor voelt om mee te doen kun je je opgeven bij ons of via het formulier. Graag voor 1 februari.
In februari ontvang je een bericht aan wie u/je gekoppeld bent. Je kan dan verder onderling afstemmen wanneer en bij wie je dit afspreekt. Rekening houdend met de regels van dat moment natuurlijk.

Groeten,
An Bontenbal, anbontenbal@hotmail.com    tel.06 58952695
Joke van Aalsburg, jokevanaalsburg@kliksafe.nl   tel. 064609339

Zondagsschool

Hoi jongens en meisjes…

Iedere zondagochtend is er tijdens de kerkdienst zondagsschool. De meester of juf van de zondagsschool vertelt dan een verhaal uit de Bijbel en jullie kunnen samen met de meester of juf psalmen en liederen zingen. Van harte welkom!

Een hartelijke groet namens de jufs en meesters van de zondagschool

Zondagsschool kijken & terugkijken

Tot zondag 6 maart werd de zondagsschool digitaal uitgezonden. Gelukkig kunnen we nu weer elkaar in de kerk ontmoeten en is de digitale zondagsschool niet meer nodig. De laatste uitzendingen kun je hier nog wel terugkijken: