Categorie archief: nieuws

Meditatie met muzikale omlijsting

Via ons YouTube kanaal kunt u meekijken en luisteren naar een meditatie met een muzikale omlijsting. De meditatie wordt verzorgd door een ouderling uit onze gemeente. Uiteraard is de meditatie ook te beluisteren via kerkdienstgemist.

Programma Meditaties:

Tijdens de meditatie en de muzikale omlijsting zal er een (digitale) collecte gehouden worden. U kunt de collecte betalen middels de QR code die we in beeld zullen brengen. U kunt de collecte ook overmaken zoals op deze pagina over digitaal collecteren vermeldt staat.

Bekijk en luister de meditatie:

Digitale zondagsschool

Hoi jongens en meisjes…

Iedere zondagochtend om 10.30 uur zal de meester of juf van de zondagsschool een verhaal uit de Bijbel voorlezen en kunnen jullie samen met de meester of juf een psalm en een lied zingen. Zingen en bidden jullie thuis ook mee?

Zondagsschool kijken & terugkijken

De geplande en de eerdere uitzendingen (tot drie maanden geleden) van de zondagsschool kun je hier bekijken. Je kunt ze natuurlijk ook vinden op ons YouTube kanaal.

Maatregelen i.v.m. coronavirus

Op deze pagina leest u het laatste nieuws over de maatregelen die wij als kerk nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.

De kerkdiensten kunt u digitaal volgen middels Kerkdienstgemist of Youtube.

In navolging van de extra maatregelen tegen het Coronavirus worder er op dit moment maximaal 30 mensen per kerkdienst uitgenodigd. Om die reden houden we per zondag één of twee extra diensten, zodat iedereen toch regelmatig naar de kerk kan. Bekijk de agenda van de kerkdiensten voor de actuele tijden.

Hoe zien de diensten eruit?

 • Iedereen krijgt door de kosters en/of kerkhulpverleners een zitplaats toegewezen.
 • Er is op dit moment veel onduidelijkheid over het risico van gemeentezang in kerken. Zolang de uitslag van lopend onderzoek hierover niet bekend is vinden we het risico van zingen te groot. Wij vragen u dan ook voorlopig niet mee te zingen.
 • Tijdens de diensten zal een selecte groep meezingen. Deze groep wordt gevormd door de bezoekers (+/- 5 personen) die op de galerij zitten bij het orgel.
 • Tijdens de kerkdiensten zal er goed geventileerd worden. Deuren zullen daarom zoveel mogelijk open staan.
 • Tijdens de diensten zal geen fysieke collecte plaatsvinden. Deze blijven digitaal. Meer daarover leest u hier.
 • Kinderen die in de dienst zijn uitgenodigd, kunnen naar de oppas of de zondagsschool. De zondagsschool blijft ook digitaal te volgen.
 • Voor, tijdens en na de diensten kan alleen bij uiterste nood gebruik worden gemaakt van het toilet.
 • Ook de garderobe kan niet gebruikt worden.
 • Geadviseerd wordt om na afloop van de dienst direct naar huis te gaan en niet in- of voor de kerk te blijven praten.

Wanneer kan ik naar de kerk?

U krijgt een persoonlijke uitnodiging per e-mail. In deze e-mail wordt ook een QR-code meegestuurd die u kunt laten scannen bij de ingang van de kerk. Alle gemeenteleden hebben ook een pasje waar deze QR-code op staat. Zorg ervoor dat u de QR-code bij de hand heeft, zodat er geen onnodig oponthoud bij de ingang van de kerk.

Bij het uitnodigingsbeleid gaan we uit van een indeling in vaste groepen zodat, als er COVID-19 besmetting binnen één groep zou plaatsvinden, het risico op besmetting van personen in andere groepen minimaal blijft.

Activiteiten op afstand:

 • Pastoraat per telefoon door predikant en ouderlingen
 • Kerkraadsvergaderingen en diaconie vergaderen digitaal
 • Er zullen meerdere pastorale brieven door ds G.J. Baan geschreven worden. U kunt deze pastorale brieven hier teruglezen.

Omzien naar elkaar

We roepen u op elkaar met regelmaat te ondersteunen via telefoon, WhatsApp, FaceTime e.d. binnen en buiten de wijkkring. We hebben elkaar hard nodig!

 • De diaconie heeft de leiding in zorg voor ouderen, eenzamen, zieken via de wijkkringcoördinatoren
 • Bij financiële- of praktische zorgen kunt u één van de diakenen of wijkkringcoördinatoren benaderen.

De diakenen zijn te benaderen

 • Per e-mail via onderstaand contactformulier (alle diakenen ontvangen deze mail).
 • Telefonisch (telefoongegevens van diakenen, zie adresboek).

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht aan de diaconie

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. Links van Google: Privacy Policy en Terms of Service.

Deze besluiten zijn geldig tot nader order, afhankelijk van de ontwikkelingen en de beslissingen die landelijk genomen worden.

De catechisaties beginnen weer!

Op dinsdagavond 29 september zullen de catechisaties weer zullen beginnen. Vanzelfsprekend zullen hierbij de richtlijnen omtrent het Corona-virus in acht worden genomen.

De indeling in groepen is dezelfde als vorig jaar. Ds. Baan neemt de groep van 12-16 jaar voor zijn rekening. Deze groep begint om 19:00 uur. Een uur later, om 20:00 uur, begint de groep van 17 jaar en ouder onder leiding van ouderling J. Noordzij.

Tegelijk met de groep 17 jaar en ouder begint ook, om 20.00 uur, de belijdeniscatechisatie die gegeven zal worden door ds. Baan. We willen hen die van plan zijn om de belijdeniscatechisatie te gaan volgen vragen dit te melden bij ds. Baan (neem hier contact op). Het kan ook zijn dat je met vragen zit over het doen van belijdenis. Ook dan is ds. Baan graag bereid om met je hierover van gedachten te wisselen. Aarzel dan niet om contact met hem op te nemen.

Meer over de catechisaties lees je hier.

Hoop met Bach

De serie ‘Hoop met Bach’ bespreekt elke aflevering een andere cantate van J.S. Bach. Zijn muziek biedt ons hoop en rust in deze tijd. Ds. G.J. Baan geeft in elke aflevering vanuit de pastorie een toelichting. De laatste, extra aflevering, is een samenvattende aflevering die door ds. G.J. Baan wordt toegelicht en gespeeld op het orgel in de Bethelkerk Rotterdam.

Alle afleveringen van Hoop met Bach het 1e seizoen vindt u hieronder en natuurlijk ook op ons YouTube kanaal.

Hoop met Bach – Extra aflevering (samenvattende aflevering seizoen 1)

In deze samenvattende en afrondende aflevering blikken we terug op de behandelde cantates in het seizoen 2020. Dit aan de hand van zeven centrale thema’s met bijpassende koraalvoorspelen uit het Orgelbüchlein van Bach, die door ds. G.J. Baan worden toegelicht en gespeeld: gebed vanuit nood en zorg (BWV 639); sterven en dood (BWV 643); zonde (BWV 622); vreugde en troost door Christus (BWV 610); de Heere Jezus als Zaligmaker (BWV 601); vertrouwen op Gods leiding (BWV 642) en Hemelse vreugde (BWV 641).

Hoop met Bach – Alle afleveringen seizoen 1 terugkijken

Kijk hieronder alle afleveringen terug van het eerste seizoen van Hoop met Bach. We wensen u Gods zegen bij het kijken en luisteren. Heeft u vragen over de afleveringen? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Hoop met Bach – Aflevering 1:

In deze 1e aflevering bespreekt ds. G.J. Baan BWV 32 ‘Liebster Jesu, mein Verlangen.’ In de derde magische aria ‘Nun verschwinden alle Plagen’ (“Nu verdwijnen alle plagen’) zet Bach de pijn van nu tegenover de hoopvolle toekomst.

Hoop met Bach – Aflevering 2:

In deze 2e aflevering bespreekt ds. G.J. Baan BWV 56: ‘Ich will den Kreuzstab gerne tragen’ (‘Ik will de kruisstaf gaarne dragen’). De cantate spreekt van het verlangen en de bereidheid het levenskruis achter Jezus aan te dragen. De tweede ontroerende Aria verklankt het reikhalzend uitzien naar een toekomst zonder zorg en nood. Het prachtige slotkoraal zingt over het aankomen in de veilige haven bij de ‘wonderschone’ Jezus.

Hoop met Bach – Aflevering 3:

In deze 3e aflevering bespreekt ds. G.J. Baan BWV 81: ‘Jesus schläft, was soll ich hoffen?‘ (‘Jezus slaapt, wat moet ik hopen?‘). In deze cantate worden, naar aanleiding van het verhaal van de storm op zee (Matth. 8), de levenszorgen geplaatst tegenover Jezus’ almacht en trouw. Hij staat garant voor de veilige aankomst van de gelovigen in de haven van het behoud!

Hoop met Bach – Aflevering 4:

In deze 4e aflevering bespreekt ds. G.J. Baan BWV 42: ‘Am Abend aber desselbigen Sabbats“ (‘En op de avond van die sabbat‘). Deze opstandingscantate verwijst naar het verhaal uit Johannes 20, waar Jezus Zijn bange discipelen, die met elkaar achter gesloten deuren zitten, opzoekt, troost en bemoedigt. De ontroerende Aria: ‘Jesus ist ein Schild der Seinen’ (‘Jezus is een Schild van de Zijnen’) benadrukt de enige hoop die Zijn kinderen ècht hebben.

Hoop met Bach – Aflevering 5:

In deze 5e aflevering bespreekt ds. G.J. Baan BWV 6: ‘Bleib bei uns, denn es will Abend werden‘ (‘Blijf bij ons, want het zal avond worden’). Deze Paascantate verwijst naar het verhaal uit Luk. 24, waar de Heere Jezus Zich bij de twee verwarde Emmaüsgangers voegt en op hun vraag ‘Bleib bei uns…’ met hen meegaat in huis. Daar ervaren zij Jezus’ troost en onderwijs. De schitterende cantate van zes delen verklankt meermalen de ontroerende vraag om Jezus’ blijvende aanwezigheid, juist in moeilijke tijden als nu.

Hoop met Bach – Aflevering 6:

In deze 6e aflevering bespreekt ds. G.J. Baan BWV 99: “Was Gott tut, das ist wohlgetan” (“Wat God doet, dat is welgedaan”). In de cantate wordt gezongen over vertrouwen in de weg die de Heere voor Zijn volgelingen heeft uitgestippeld. Deze gaat niet altijd over rozen, maar is wel het beste pad. Op majestueuze wijze verklankt Bach de troost en rust die er voor de christen is bij het berusten in Gods weg en het aanbidden van Gods leiding in het leven.

Hoop met Bach – Aflevering 7:

In deze 7e aflevering bespreekt ds. G.J. Baan BWV 35: “Geist und Seele sind verwirret” (“Geest en ziel zijn verward”). Muziek en tekst spreken over de Heere als een God Die wonderen doet. Dit naar aanleiding van de genezing van de doofstomme man door de Heere Jezus. De cantate bestaat uit twee hoofddelen, beide door een instrumentaal deel begonnen. In deze grandioze openingsdelen speelt het orgel een virtuoze hoofdrol. Ook de overige delen bezingen vertrouwen in Gods almacht. In de moeilijke coronacrisis moeten we het steeds weer daarvan verwachten.

Hoop met Bach – Aflevering 8

In deze 8e aflevering bespreekt ds. G.J. Baan BWV 44: “Sie sollen euch in den Ban tun” (“Zij zullen u in de ban doen”). De titel verwijst naar Joh. l6:2, waar de Heere Jezus voorzegt dat de discipelen moeite zullen ervaren. Dit in navolging van Hemzelf, Die spoedig gekruist zou worden. Niet alleen deze zorgen worden verklankt, maar ook de noodzaak zich hieraan te onderwerpen én de vreugde die op teleurstellingen volgt. Deze grandioze cantate, waarin de muziek nauw gebonden is aan de tekst, biedt hoop en uitzicht in de meest sombere omstandigheden van het leven.

Hoop met Bach – Aflevering 9

In deze 9e aflevering bespreekt ds. G.J. Baan BWV 51: “Jauchzet Gott in allen Landen” (“Juicht voor God in alle landen”). De cantate wekt op God te loven vanwege Zijn trouwe zorgen. Het is belangrijk Gods dagelijkse zegeningen te beantwoorden met onze “Halleluja”-zang. Zelfs bij zorg en nood helpt een loflied meer dan een klaaglied, zo verklanken tekst en muziek. Het feit dat de sopraan de enige koorpartij in de cantate is, wijst erop dat lof aan God de hoogste lof moet zijn. Het slotkoraal bezingt de innige geloofsverhouding met God, uitmondend in een grandioos “Halleluja”.

Hoop met Bach – Aflevering 10

In deze 10e aflevering bespreekt ds. G.J. Baan BWV 29: “Wir danken dir, Gott, wir danken dir” (“Wij danken U, God, wij danken U”). De cantate is opgesteld met het oog op de wisseling van de stadsraad te Leipzig. De tekst spreekt over Gods bescherming van ons leven met gebruikmaking van de burgerlijke overheid. In aanwezigheid van veel hoogwaardigheidsbekleders werden de aanwezigen tijdens een kerkdienst opgeroepen tot het prijzen van God. Alle solopartijen benadrukken de verhevenheid van God, Die de hoogste lof verdient. Drie trompettisten en een paukenist maken de muziek van deze grandioze cantate alleen nog maar feestelijker.