Kerstavondontmoetingsdienst 2016

Zaterdagavond 24 december wordt de kerstontmoetingsdienst in onze kerk gehouden. Het thema van deze avond is ´Vrede op aarde?’ U bent vanaf 17.30 uur van hartelijk welkom. Eerst zullen we met elkaar eten en zal er ruimte zijn voor ontmoeting en gesprek. Aansluitend zal om 20.00 uur de dienst met het thema ‘vrede op aarde’ beginnen. In deze dienst zullen de kinderen van de kinderclub liederen zingen. Ook is er samenzang, een muzikaal intermezzo en een korte bezinning.
Lees verder Kerstavondontmoetingsdienst 2016

Zendingsmiddag en -avond

Op woensdag 21 september 2016 is er weer een zendingsmiddag en -avond. Dit jaar staat het nieuwe zendingsproject ‘Bijbelvertaalwerk in Afrika’ centraal. Dit project loopt via Wycliffe Bijbelvertalers.

Op deze zendingsdag is er ’s middags een programma voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. In de avond krijgt u uitleg over het Bijbelvertaalwerk en alfabetiseringswerk van Wycliffe. Het volledige programma staat hieronder. Iedereen is uiteraard van harte welkom.
Lees verder Zendingsmiddag en -avond