Schuif maar aan! – oktober

Beste gemeenteleden en belangstellenden,

We kregen van verschillende mensen de vraag of en wanneer er nog mogelijkheid zou zijn om aan te melden voor “schuif maar aan” .

Een gezellig moment, een gesprek, kennismaken, betrokken zijn op elkaar als gemeenteleden. Laten we dankbaar er gebruik van maken dat onze paden elkaar kruisen.

Idee is dat u/je opgeeft of met je gezin en wij koppels maken. Onderling kan je afstemmen om aan te schuiven bij een maaltijd of koffie drinken.

Als u/jij er voor voelt om mee te doen kun je je opgeven bij ons of via het formulier wat op de website wordt gezet. Graag voor 1 oktober.

In oktober ontvang je een bericht aan wie u/je gekoppeld bent. Je kan dan verder onderling afstemmen wanneer en bij wie je dit afspreekt.

Groeten,

An Bontenbal, anbontenbal@hotmail.com    tel.06 58952695

Joke van Aalsburg, jokevanaalsburg@kliksafe.nl   tel. 0646090339