Pastorale brief van Ds. G.J. Baan

Hier kunt u de brief lezen die Ds. G.J. Baan voor alle gemeenteleden heeft geschreven omtrent de ontwikkelingen van het coronavirus: Pastorale brief.