Kerstavond ontmoetingsdienst 2019

Dinsdagavond 24 december wordt de kerstontmoetingsdienst in onze kerk en in het inloophuis ZuidRijk gehouden.

Het thema van deze avond is ‘De Koning komt!’ U bent vanaf 17.30 uur hartelijk welkom. Eerst zullen we in het inloophuis ZuidRijk met elkaar eten (gratis toegang) en zal er ruimte zijn voor ontmoeting en gesprek.

Om 19:45 uur gaan we met een lampionenoptocht naar onze kerk waar om 20.15 uur de dienst met het thema ‘De Koning komt!’ zal beginnen.

Met kerst herdenken en vieren we de geboorte van Jezus. Overal ter wereld zijn kerstmarkten, kerst-feesten, kerstconcerten, etc. Heel de wereld loopt uit om deze zegenrijke gebeurtenis te vieren.
Feestdagen als deze vieren we graag samen. Samen met andere mensen die genieten van de vreugde van het kerstfeest.

In de Bethelkerk vieren we kerst ook echt samen. We willen heel graag met de hele wijk het feest vieren. Tijdens een maaltijd is er veel ruimte om elkaar te spreken. Tijdens de daaropvolgende dienst zullen we horen dat het christelijke kerstfeest heel actueel is, dat de geboorte van Jezus mensen samenbrengt, en zingen we samen met u bekende en minder bekende kerstliederen.

U bent van harte uitgenodigd om kerst 2019 met ons mee te vieren! Let op: wilt u deelnemen aan de maaltijd, dan is om organisatorische redenen aanmelden verplicht. Dan kan via 06 – 164 555 73.