Zondagsschool

Hoi jongens en meisjes…

Iedere zondagochtend is er tijdens de kerkdienst zondagsschool. De meester of juf van de zondagsschool vertelt dan een verhaal uit de Bijbel en jullie kunnen samen met de meester of juf psalmen en liederen zingen. Van harte welkom!

Een hartelijke groet namens de jufs en meesters van de zondagschool

Zondagsschool kijken & terugkijken

Tot zondag 6 maart werd de zondagsschool digitaal uitgezonden. Gelukkig kunnen we nu weer elkaar in de kerk ontmoeten en is de digitale zondagsschool niet meer nodig. De laatste uitzendingen kun je hier nog wel terugkijken: