Maatregelen i.v.m. coronavirus

Op deze pagina leest u het laatste nieuws over de maatregelen die wij als kerk nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.

De kerkdiensten kunt u digitaal volgen middels Kerkdienstgemist of Youtube.

Op dit moment worden er in de kerk per kerkdienst ongeveer 140 mensen uitgenodigd. De commissie heeft zorgvuldig gekeken naar het aantal mensen wat op ruime (tenminste 1,5 meter) afstand in de kerk aanwezig kan zijn. Op dit moment is 140 bezoekers een verantwoord aantal. In de toekomst zal gekeken worden of dit aantal mogelijk nog verhoogd kan worden.

Hoe zien de diensten eruit?

 • Iedereen krijgt door de kosters en/of kerkhulpverleners een zitplaats toegewezen.
 • Er is op dit moment veel onduidelijkheid over het risico van gemeentezang in kerken. Zolang de uitslag van lopend onderzoek hierover niet bekend is vinden we het risico van zingen te groot. Wij vragen u dan ook voorlopig niet mee te zingen.
 • Tijdens de diensten zal een selecte groep meezingen. Deze groep wordt gevormd door de bezoekers (+/- 10 personen) die op de galerij zitten bij het orgel. De kerkenraadsleden zullen ook meezingen mits er ruim voldoende afstand is tot de gemeenteleden.
 • Tijdens de kerkdiensten zal er goed geventileerd worden. Deuren zullen daarom zoveel mogelijk open staan.
 • Tijdens de diensten zal geen fysieke collecte plaatsvinden. Deze blijven digitaal. Meer daarover leest u hier.
 • Kinderen die in de dienst zijn uitgenodigd, kunnen naar de oppas of de zondagsschool. De zondagsschool blijft ook digitaal te volgen.
 • Voor, tijdens en na de diensten kan alleen bij uiterste nood gebruik worden gemaakt van het toilet.
 • Ook de garderobe kan niet gebruikt worden.
 • Geadviseerd wordt om na afloop van de dienst direct naar huis te gaan en niet in- of voor de kerk te blijven praten.

Wanneer kan ik naar de kerk?

U krijgt een persoonlijke uitnodiging per e-mail. In deze e-mail wordt ook een QR-code meegestuurd die u kunt laten scannen bij de ingang van de kerk. Alle gemeenteleden hebben ook een pasje waar deze QR-code op staat. Zorg ervoor dat u de QR-code bij de hand heeft, zodat er geen onnodig oponthoud bij de ingang van de kerk.

Bij het uitnodigingsbeleid gaan we uit van een indeling in vaste groepen zodat, als er COVID-19 besmetting binnen één groep zou plaatsvinden, het risico op besmetting van personen in andere groepen minimaal blijft. Op dit moment zijn de groepen dusdanig groot dat iedereen één keer per drie diensten in de kerk kan zijn.

Activiteiten op afstand:

 • Pastoraat per telefoon door predikant en ouderlingen
 • Kerkraadsvergaderingen en diaconie vergaderen digitaal
 • Er zullen meerdere pastorale brieven door ds G.J. Baan geschreven worden. U kunt deze pastorale brieven hier teruglezen.

Omzien naar elkaar

We roepen u op elkaar met regelmaat te ondersteunen via telefoon, WhatsApp, FaceTime e.d. binnen en buiten de wijkkring. We hebben elkaar hard nodig!

 • De diaconie heeft de leiding in zorg voor ouderen, eenzamen, zieken via de wijkkringcoördinatoren
 • Bij financiële- of praktische zorgen kunt u één van de diakenen of wijkkringcoördinatoren benaderen.

De diakenen zijn te benaderen

 • Per e-mail via onderstaand contactformulier (alle diakenen ontvangen deze mail).
 • Telefonisch (telefoongegevens van diakenen, zie adresboek).

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht aan de diaconie

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. Links van Google: Privacy Policy en Terms of Service.

Deze besluiten zijn geldig tot nader order, afhankelijk van de ontwikkelingen en de beslissingen die landelijk genomen worden.