Bevestiging en intrede van ds. Baan in onze gemeente

Afgelopen woensdag 19 september 2018 is ds. G.J. Baan als predikant in onze gemeente bevestigd. In de bevestigingsdienst ging onze consulent ds. H. Brons uit Vlaardingen voor. Het thema van deze dienst was: “Gods goedertierenheid over Zijn dienst” naar aanleiding van de kerntekst uit Psalm 115 vers 10: “Gij huis van Aäron! vertrouw op den HEERE; Hij is hun Hulp en hun Schild” 

In de avonddienst deed ds. Baan intrede vanuit 1 Timotheüs 1:1b: “den Heere Jezus Christus, Die onze Hope is”. Ds. Baan memoreerde dat ds. H. Paul met deze tekst 45 jaar geleden op dezelfde datum intrede deed in onze gemeente. Het thema van de preek was ”De Heere Jezus Christus, onze Hoop”.

Na de preek werd ds. Baan toegesproken door ds. A. Verschuure namens de classis en particuliere synode Zuid-West, wethouder M. Grauss (CU-SGP) namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, ds. M. M. van Campen namens de plaatselijke kerken van Rotterdam-Zuid en ouderling J. van Heteren namens de kerkenraad en eigen gemeente.

De intrededienst is terug te luisteren via kerkdienstgemist en via onze eigen website. Helaas is door een technische storing de bevestigingsdienst niet terug te luisteren.

We zien uit naar Gods zegen op de prediking en op het werk van ds. Baan in onze gemeente en in de wijken rondom onze kerk.