Kerkdienst voorbereiden

Vanaf zondag 19 oktober 2014 zullen we in de leerdiensten weer beginnen aan de behandeling van de Heidelbergse Catechismus. We hopen hierbij de verklaring van ds. C. Harinck te gaan gebruiken.

De leerdiensten zijn bedoeld om als gemeente onderwijs te krijgen vanuit de belijdenis en traditie van de kerk. Een goede kennis van de geloofsleer is onmisbaar. Toch is het niet altijd even eenvoudig om deze preken goed te volgen. Om een goede verwerking van het onderwijs uit de catechismus te bevorderen, wil de kerkenraad daarom graag voor iedere leerdienst een aantal voorbereidingsvragen beschikbaar stellen.

Deze vragen zijn erop gericht om al vooraf na te denken over de zondag die wordt behandeld. De meeste voorbereidingsvragen zullen ook in de preek ter sprake komen. De vragen zijn verschillend van niveau; sommige vragen kunnen in het gezin worden besproken terwijl andere vragen zich meer lenen voor persoonlijke verdieping. De kinderen kunnen hiernaast de boekjes gebruiken die zijn uitgedeeld voor tijdens de kerkdiensten.

Download de voorbereidingen door in de tabel hiernaast op één van de gewenste zondagen te klikken.