Collecte & collectemunten

Tijdens de kerkdiensten wordt er een collecte gehouden. Er wordt geld ingezameld voor de diaconie (arme gezinnen en goede doelen) en voor de kerk (onderhouden van de predikanten, kerkdienst, kerkelijke activiteiten en kosten voor het kerkgebouw). Door de diakenen worden drie collectezakken aangereikt die men in de kerkbank aan elkaar doorgeeft. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede en derde collecte is voor de kerk. Ongeveer één keer in de vier weken is er ook een extra collecte bestemd voor een speciaal doel. Deze wordt na afloop van de dienst bij de uitgang gehouden.

Contant geld of collectemunten
Omdat het niet altijd even makkelijk is om contant geld in te kopen, bieden we de mogelijkheid om collectemunten te bestellen. Natuurlijk kunt u ook nog steeds contant geld in de collectezak doen.

Collectemunten bestellen
U kunt collectemunten bestellen met verschillende waarden:
– €0,30
– €0,60
– €1,20
– €2,40
– €5,00

U kunt de munten bestellen door een bedrag over te maken naar rekeningnummer: NL74 RABO 0314 1835 66. Vermeldt duidelijk uw naam (initialen en achternaam) én hoeveel collectemunten u van welke waarde wilt ontvangen (bijvoorbeeld: 10 x 0,60 en 20 x 1,20). Om er voor te zorgen dat we voor iedereen voldoende munten beschikbaar hebben, vragen we u om voor maximaal twee maanden aan collectemunten te bestellen. Uw bestelling moet uiterlijk één dag voor de telavond op de rekening staan.

Ophalen van uw bestelling
De binnengekomen bestellingen worden één keer per maand klaar gemaakt door de telcommissie. Deze commissie staat onder toezicht van de diaconie. Tijdens de avond waarop de bestellingen klaargemaakt worden, kunt u de bestelling ophalen. Bent u niet in de gelegenheid om uw bestelling op te halen? Dan bewaren we uw bestelling in de kerk en kunt u deze later zelf meenemen.

Planning telavonden
Op het prikbord in de kerk vermelden we de avonden waarop de telcommissie in de kerk zal zijn (ophalen kan v.a. 19:30 uur tot 20:15 uur):

Bestellingen opvoeren als gift
Bovengenoemde rekening valt onder het beheer van de kerk. Daarom gelden uw overboekingen naar deze rekening als giften aan een ANBI instelling. Dat betekent dat u de bedragen als gift kunt opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting. Naast uw bijdrage in de collecte, kunt u ook structureel giften over maken. Voor meer informatie kunt u één van de diakenen aanspreken.