Maandelijks archief: januari 2022

Schuif maar aan uitnodiging – februari

Beste gemeenteleden en belangstellende,

De huidige omstandigheden maken dat het ons goed leek om weer een keer het “schuif maar aan” te regelen.

Een gezellig moment samen, een gesprek, kennismaken, betrokken zijn op elkaar: laten we dankbaar er gebruik van maken dat we als gemeenteleden aan elkaar gegeven zijn.  Idee is dat u/je opgeeft of met je gezin en wij koppels maken. Onderling kan je afstemmen om aan te schuiven bij een maaltijd, een kop koffie en/of gezamenlijk de kerkdienst te beluisteren.

Als u/jij er voor voelt om mee te doen kun je je opgeven bij ons of via het formulier. Graag voor 1 februari.
In februari ontvang je een bericht aan wie u/je gekoppeld bent. Je kan dan verder onderling afstemmen wanneer en bij wie je dit afspreekt. Rekening houdend met de regels van dat moment natuurlijk.

Groeten,
An Bontenbal, anbontenbal@hotmail.com    tel.06 58952695
Joke van Aalsburg, jokevanaalsburg@kliksafe.nl   tel. 064609339