Maandelijks archief: december 2020

Muzikale kerstgroet Bethelkerk 2020

Juist nu, een muzikale kerstgroet!

Namens alle muzikanten uit onze kerk brengen we u een muzikale kerstgroet. Helaas hebben we dit jaar nauwelijks kunnen zingen en musiceren. Daarom zijn we juist nu in gedachten bij elkaar. We missen elkaar, het zingen en het samen musiceren.

We hopen, ondanks de afstand, middels deze opname toch een beetje samen te zijn, samen te zingen en vooral samen verbonden te zijn in Jezus Christus, de geboren Koning.

Juist nu, gezegende kerstdagen!

Disclaimer: De opname is gemaakt ruim voor het ingaan van de lockdown, met een beperkt aantal personen, allen op ruime afstand van elkaar met in achtneming van alle maatregels tegen het Coronavirus.