Maandelijks archief: maart 2020

Coronavirus

Op deze pagina leest u het laatste nieuws over de maatregelen die wij als kerk nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.

De kerkdiensten kunt u digitaal volgen middels Kerkdienstgemist of Youtube.

Op zondag 14 juni zal er worden begonnen met kerkdiensten met maximaal 30 kerkgangers. Tot eind juni zullen we 3 zondagen kunnen “oefenen” om zo nodig de maatregelen die hiervoor genomen moeten worden aan te passen. Als het aantal COVID-19 besmettingen in de samenleving niet stijgt, zal de overheid naar alle waarschijnlijkheid eind juni toestemming geven om vanaf 1 juli met maximaal 100 kerkgangers (afhankelijk van de mogelijkheden in het kerkgebouw) diensten te houden. Dan willen we vanaf zondag 5 juli, eventueel stapsgewijs, opschalen naar ongeveer 85 kerkgangers per kerkdienst.

Hoe zien de diensten eruit?

 • Bezoekers krijgen door de kosters en/of kerkhulpverleners een zitplaats toegewezen.
 • Er is op dit moment veel onduidelijkheid over het risico van gemeentezang in kerken. Zolang de uitslag van lopend onderzoek hierover niet bekend is vinden we het risico van zingen te groot.  Wij vragen u dan ook voorlopig niet mee te zingen.
 • Tijdens de diensten zal geen fysieke collecte plaatsvinden. Deze blijven digitaal, de verschillende mogelijkheden zijn inmiddels bekend.
 • Tijdens de diensten is voorlopig geen kinderoppas aanwezig. De digitale zondagsschool wordt voortgezet.
 • Voor, tijdens en na de diensten kan alleen bij uiterste nood gebruik worden gemaakt van het toilet.
 • Ook de garderobe kan niet gebruikt worden.

Wanneer kan ik naar de kerk?

U krijgt een persoonlijke uitnodiging.

Bij het uitnodigingsbeleid gaan we uit van een indeling in vaste groepen zodat, als er COVID-19 besmetting binnen één groep zou plaatsvinden, het risico op besmetting van personen in andere groepen minimaal blijft. Voor de 6 kerkdiensten in de maand juni gaan we 6 verschillende groepen van maximaal 30 gemeenteleden uitnodigen. U begrijpt wel dat dit betekent dat, hoewel we geen grote gemeente zijn, niet alle leden in de maand juni al een kerkdienst kunnen bijwonen.

Vanaf juli gaan we stapsgewijs grotere groepen uitnodigen voor de diensten. Leden die in juni nog geen kerkdienst konden bijwonen komen dan eerst aan de beurt. Zodra het verantwoord is gaan we het aantal uitnodigingen uitbreiden zodat naar verwachting vanaf juli iedereen 1 dienst per 2 zondagen kan bijwonen. Er zal voor worden gezorgd dat dat om beurten een morgen- of een middagdienst is.

Activiteiten op afstand:

 • Pastoraat per telefoon door predikant en ouderlingen
 • Wekelijks om 20.00u: Meditatie door een ouderling
 • Kerkraadsvergaderingen en diaconie vergaderen digitaal
 • Er zullen meerdere pastorale brieven door ds G.J. Baan geschreven worden. U kunt deze pastorale brieven hier teruglezen.

Omzien naar elkaar

We roepen u op elkaar met regelmaat te ondersteunen via telefoon, WhatsApp, FaceTime e.d. binnen en buiten de wijkkring. We hebben elkaar hard nodig!

 • De diaconie heeft de leiding in zorg voor ouderen, eenzamen, zieken via de wijkkringcoördinatoren
 • Bij financiële- of praktische zorgen kunt u één van de diakenen of wijkkringcoördinatoren benaderen.

De diakenen zijn te benaderen

 • Per e-mail via onderstaand contactformulier (alle diakenen ontvangen deze mail).
 • Telefonisch (telefoongegevens van diakenen, zie adresboek).

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht aan de diaconie

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. Links van Google: Privacy Policy en Terms of Service.

Deze besluiten zijn geldig tot nader order, afhankelijk van de ontwikkelingen en de beslissingen die landelijk genomen worden.