Maandelijks archief: september 2018

Bevestiging en intrede van ds. Baan in onze gemeente

Afgelopen woensdag 19 september 2018 is ds. G.J. Baan als predikant in onze gemeente bevestigd. In de bevestigingsdienst ging onze consulent ds. H. Brons uit Vlaardingen voor. Het thema van deze dienst was: “Gods goedertierenheid over Zijn dienst” naar aanleiding van de kerntekst uit Psalm 115 vers 10: “Gij huis van Aäron! vertrouw op den HEERE; Hij is hun Hulp en hun Schild”  Lees verder Bevestiging en intrede van ds. Baan in onze gemeente