De kerkenraad

Het bestuur van de kerk heet de kerkenraad. Daarbinnen zijn er drie soorten functies (ambten): een predikant, ouderlingen en diakenen. Onze gemeente is momenteel vacant en heeft dus geen eigen predikant.

Ouderlingen hebben het ‘opzicht over de gemeente’ en diakenen zorgen voor de armenzorg en de financiën. Leden van de kerkenraad worden op een ledenvergadering gekozen en dienen voor drie jaar, waarna ze herkozen kunnen worden. Ze worden in hun ambt bevestigd door een predikant.

Ouderlingen
C. (Cees) Deelen – scriba kerk
J. (Jan) van Heteren – voorzitter kerkenraad
G.E.P. (Geerten) Moerkerken – organisator studentenwerk
J. (Joop) Noordzij – 2e voorzitter kerkenraad
M.C. (Martin) van den Hoorn – contactpersoon inloophuis

Diakenen
J. (Jaap) van Iwaarden – voorzitter diaconie
J.C. (Hans) Meerman – scriba diaconie
W. (Willem) van Rijswijk – kerkmeester
D. (David) Izelaar – penningmeester diaconie en kerk